Porady

Baner reklamowy na prywatnej posesji – czy potrzebne jest pozwolenie

Baner reklamowy na prywatnej posesji – czy potrzebne jest pozwolenie

Reklama outdoorowa w formie banera na posesji prywatnej to dobra inwestycja, gdyż stawki za reklamę na budynku są stosunkowo wysokie – zwłaszcza w najlepszych lokalizacjach. Nie wszędzie jednak baner reklamowy można umieścić bez pozwolenia na budowę lub innego rodzaju zezwolenia. Ograniczenia prawne dotyczą zwłaszcza centrów niektórych miast oraz budynków zabytkowych. Istnieją także znaczne różnice prawne pomiędzy tablicami reklamowymi ustawionymi na stałe (w gruncie) a formami takimi jak reklama na ogrodzeniu. Pozwolenia na budowę lub zezwolenia wymagają przede wszystkim:

  • banery reklamowe umieszczone w określonej odległości od niektórych typów dróg
  • banery reklamowe stanowiące osobne konstrukcje
  • reklamy na budynkach zabytkowych
  • reklamy świetlne
  • reklamy na budynkach w centrach tych miast, które wprowadziły osobne ograniczenia

Banery reklamowe stałe i na budynkach

Istnieją znaczne różnice w przepisach prawnych dotyczących reklam na istniejących już budynkach oraz reklam uznawanych prawnie za odrębne budowle. Reklama na budynku, a także reklama na ogrodzeniu, nie wymaga pozwolenia na budowę, często nie jest konieczne także jej zgłoszenie. Kiedy montowana jest reklama wolnostojąca, przepisy wymagają natomiast uzyskania tego rodzaju pozwoleń.

Banery reklamowe stanowiące osobne konstrukcje

Uzyskania pozwoleń na budowę wymagają reklamy stanowiące osobne konstrukcje. Reklama stanowiąca osobną konstrukcję to np. duża, zamontowana na stelażu reklama przy drodze na terenie prywatnym. Do kategorii tej należą przede wszystkim tablice umieszczane na stałe w gruncie. W świetle prawa stanowią one odrębne budowle. Dotyczy to nie tylko dużych billboardów, ale nawet tablic reklamowych na stelażu wbitym w ziemię. Nie oznacza to jednak jeszcze, że każda wbita w ziemię tablica jest uznawana za budowlę: zależy to od jej wielkości, pełnionej funkcji oraz sposobu umiejscowienia w gruncie (w szczególności budowlami są tablice reklamowe z murowanym lub metalowym fundamentem). Jeśli interesuje nas więc duża, umieszczona na stelażu reklama na posesji prywatnej, cena uzyskania tego rodzaju pozwolenia musi zostać odjęta od spodziewanych zysków.

Banery reklamowe na fasadach budynków

Pozwoleń na budowę nie wymagają reklamy traktowane jako obiekty małej architektury, w tym banery reklamowe umieszczane na fasadach budynków. W przypadku posesji prywatnych nie ma też obowiązku zgłaszania tego rodzaju obiektów (obowiązek taki istnieje natomiast w przypadku miejsc publicznych). Definicja obiektu małej architektury nie jest jasna, decydujące są jednak wielkość i przeznaczenie tego rodzaju obiektów. Uznaje się za nie np. rzeźby ogrodowe lub ławki. Na to, ile kosztuje powieszenie reklamy na płocie nie wpływa więc konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Niewielka tabliczka tego rodzaju z pewnością nie zostanie uznana za osobną konstrukcję. Bannery siatkowe wymagają jednak odrębnych zezwoleń, jeśli umieszczone są przy drogach (w tym drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych i powiatowych). Jeśli chcemy mieć pewność, że reklama jest zgodna z prawem, doskonale sprawdzą się naklejki na szyby i ściany odporne na warunki atmosferyczne.

Banery reklamowe przy drodze

Istnieją ograniczenia prawne dotyczące wywieszania banerów reklamowych przy drodze. Dotyczą one nie tylko autostrad i dróg ekspresowych. Baner reklamowy na prywatnej posesji nie może zostać umieszczony bez zezwolenia także:

  1. przy drodze krajowej – w odległości 10 m od jezdni w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym
  2. przy drodze wojewódzkiej lub powiatowej – w odległości 8 m od jezdni w terenie zabudowanym i 20 w terenie niezabudowanym
  3. przy drodze gminnej – w odległości 6 m od jezdni w terenie zabudowanym i 15 m w terenie niezabudowanym

Zasady te reguluje prawo o ruchu drogowym. We wszystkich wymienionych przypadkach można jednak uzyskać pozwolenie na umieszczenie reklamy na własnej posesji znajdującej się przy drodze we właściwym starostwie powiatowym.

Banery reklamowe na budynkach zabytkowych

Banery reklamowe na budynkach zabytkowych

W świetle prawa umieszczanie banerów reklamowych na budynkach zabytkowych wymaga pozwolenie uzyskanego od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Konieczność ta dotyczy budynków i wszelkich innych obiektów, które zostały wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. Chodzi tu nie tylko o reklamę wielkoformatową, ale także niewielkie tablice reklamowe i wszelkiego rodzaju napisy oraz reklamy naklejane na oknach. Jeśli chcemy umieścić na oknie budynku zabytkowego naklejki, np. związane z social media – uzyskanie zgody konserwatora będzie prostą i łatwą do załatwienia formalnością. Zezwolenie takie można uzyskać tak w urzędzie, jak i korespondencyjnie. Za zgodą właściciela może je uzyskać także dzierżawca.

Reklamy świetlne i podświetlane

Nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku reklam świetlnych i podświetlanych (np. tablic LED) umieszczanych na terenie zabudowanym. Istnieje natomiast taki obowiązek w przypadku tych reklam świetlnych i podświetlanych, które umieszczane są poza obszarem zabudowanym według jego definicji zawartej w przepisach o ruchu drogowym. Warto też pamiętać, że w wielu przypadkach oprócz pozwolenia na budowę do umieszczenia reklam świetlnych poza obszarem zabudowanym niezbędna będzie zgoda zarządcy drogi. Nawet dużych rozmiarów tablica reklamowa na ścianie budynku w formie reklamy LED nie wymaga więc dodatkowych zezwoleń. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *